Top khách sạn được đánh giá 4.4 *(sao) nên đặt khi đếnTỉnh Trà Vinh
reviews Top khách sạn được đánh giá 4.4 *(sao) nên đặt khi đến HOTEL SANH PHÚC,Cau Quan Guest House,
Top khách sạn được đánh giá hơn 4*(sao) tốt nên đặt khi đến Tỉnh Trà Vinh
reviews Top khách sạn được đánh giá hơn 4*(sao) tốt nên đặt khi đến Khách Sạn NGOC QUY,Khách Sạn Tường Vy,Khách sạn Phát Hoài,Hotel Ngọc Quý,Nhà khách tỉnh Trà Vinh,Hotel An Khang,HOTEL ÚT TÂM,
Top khách sạn được đánh giá trung bình ở tạm 1 đêm khi đến Tỉnh Trà Vinh
reviews Top khách sạn được đánh giá trung bình ở tạm 1 đêm Khách sạn Trà Vinh - CỬU LONG Hotel,Hotel Gia Hoa,Khách Sạn Bảo Châu,Hotel Hải Dương,Khách sạn Thanh Trà,Khách sạn Thanh Bình 1,Bich Ngoan Hotel,Khách sạn Hoàn Mỹ 2,
Top khách sạn được đánh giá trung bình ở tạm 1 đêm khi đến Tỉnh Trà Vinh (Phần 2)
reviews Top khách sạn được đánh giá trung bình ở tạm 1 đêm Khách Sạn Hoàn Mỹ,
Top những khách sạn được đánh giá thấp về chất lượng, nên xem review trước đi đặt phòng tại Tỉnh Trà Vinh
reviews Top những khách sạn được đánh giá thấp về chất lượng, nên xem review trước đi đặt phòng tại Khách Sạn Duy Tùng,Khách Sạn Lưu Luyến,Sỹ Điền Hotel,Khách Sạn Phương Đông,Khách sạn Gia Hòa 2,Khách Sạn Hoàn Kim Mỹ,